Felső-Mátrai Általános Iskola
Dokumentumaink » Hosszú távú
 • ALAPÍTÓ OKIRAT

  ALAPÍTÓ   OKIRAT

  Megjelent: 2009. január 20.
 • Házirend

  Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola Házirendje

  Megjelent: 2008. április 25.
 • AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

  TARTALOMJEGYZÉK

  Megjelent: 2009. január 20.
 • AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

  TARTALOMJEGYZÉK  I.                   AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZÕ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAIII.                A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI III.       A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEIIV.              AZ ISKOLÁBA JELENTKEZÕ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEIV.                 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK VALAMINT A TANULÓK MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINÕSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁIVI.              A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSEVII.           AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELÕÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSAVIII.        A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

  Megjelent: 2009. január 20.
 • SZMSZ

  A Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola Szervezeti és mûködési szabályzata

  Megjelent: 2008. április 25.
 • Gyakornoki szabályzat

  Gyakornoki szabályzat   

  A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. § (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  4/B. § (1) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott feladatok szakszerûbb és hatékonyabb végrehajtását szolgálja, a gyakornoki követelmények teljesítésével és teljesítmény mérésével, értékelésével összefüggõ eljárásrendet rögzíti.

  Megjelent: 2009. január 20.
 • ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAM

  A Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola Esélyegyenlõségi terve a -       2003. évi CXXV. Törvény az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõségrõl (35.§ és 36.§)-       1992. évi törvény a Munka törvénykönyvérõl (70/A §)-       1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (89/A§ 12. bekezdés) alapján készült.

  Megjelent: 2009. január 20.
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.