Felső-Mátrai Általános Iskola
Óvodánkról » Óvodai TÁMOP 3.1.4.
 • Síparkban

  Síoktatás

  Önálló innováció

  Helyi sajátosságunkat kihasználva a testnevelés foglalkozások anyagát szélesítettük azzal, hogy a Sípark nyitvatartási ideje alatt a gyerekeknek lehetõség nyílik megfelelõ oktató mellett síelésre és Snowtubingolásra.

  Az innovációról bõvebben a mellékelt dokumentumban olvashat

  Megjelent: 2010. augusztus 26.
  Fájl: Hó, hó, hó.doc (1243k)
 • Énekeltünk, verseltünk vendégeinknek

  Alkotásaink

  Tavasz (3 hetet meghaladó projekt)

  A Felsõ-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda (feladatellátási hely óvoda) 2010. március 22- április 22-ig 3 hetet meghaladó projektet szerveztünk.

  A gyermekekkel a Tavasz projekt témaköreit kooperatív projektmódszerrel dolgoztuk fel, mikro-csoportokban, vagy frontális foglalkoztatással.

  A kutató és gyûjtõmunka színtere nem csak az óvoda volt, hanem óvodán kívül is történt (otthon, iskolában, hivatalban, szennyvíztisztító telepen, üvegházban, kertészetben,...)

  Rugalmas idõkeretek között változatos és sokszínû módszerek segítségével dolgoztuk fel a projekt anyagát, megvalósítása során a gazdag, színes programokban az óvoda minden gyermeke, dolgozója, tanárok, az iskola tanulói, a fenntartó, egyéb intézmények dolgozói és szülõk vettek részt.

  A Víz világnapjától a Föld világnapjáig tartó " TAVASZ" projekt feldolgozásánál olyan tevékenységeket végeztünk, amelyek során érdeklõdésükre és fogékonyságukra alapozva sokrétû tapasztalatokat, ismereteket szerezhettek a gyermekek.

  Kompetencia alapú program új módszerei, a kooperatív technikák, a projekt módszer alkalmazásával hozzájárultunk a 3-7 éves korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságait maximálisan szem elõtt tartva a tavasz téma több szempontú megközelítéséhez, széleskörû feldolgozásához.

  A tavasz hatását figyeljük meg a növények, állatok, emberek vonatkozásában, ugyanakkor az aktuális tavaszi ünnepeket, hagyományokat is feldolgoztuk.

  A környezettudatos viselkedés megalapozása, a néphagyományok megismerése, gyakorlása során alkalmazás képes tudást szereztek a mûvészetek, élõ és élettelen környezet, matematika és mozgásos tevékenységek területén, ami remélhetõleg pozitívan hat látásmódjukra.
  A szülõk és külsõ intézmények bevonásával, közös programok szervezésével az óvoda kapcsolatait erõsítettük. A projekt során nem csak a gyerek-gyerek kapcsolat vált erõsebbé, hanem a szülõ-pedagógus, szülõ- szülõ, szülõ-gyermek, gyermek-pedagógus kapcsolat is.

  Innovációs munkánk során sikerült ötvöznünk a meglévõ, jól bevált hagyományainkat, játékainkat a számunkra is új kompetencia alapú módszerekkel.

  Megjelent: 2010. június 15.
 • Készül Mátraszentimre térképe

  A királyi palotában

  Szentimre hét (témahét az oviban)

  A Felsõ-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda (feladatellátási hely óvoda) 2009. november 2-6-ig Szentimre hetet szerveztünk.

  A gyermekekkel a Szentimre-hét témaköreit kooperatív projektmódszerrel dolgoztuk fel, mikro-csoportokban, vagy frontális foglalkoztatással az óvodában, a település intézményeiben, séta közben.

  A kutató és gyûjtõmunka színtere nem csak az óvoda volt, hanem óvodán kívül is történt (otthon, iskolában, hivatalban,...)

  Óvodai és óvodán kívüli helyszíneken rugalmas idõkeretek között változatos és sokszínû módszerek segítségével dolgoztuk fel a témahét anyagát.

  Szentimre témahetünk megvalósítása során a gazdag, színes programokban az óvoda minden gyermeke, dolgozója, tanárok, az iskola tanulói, a fenntartó és szülõk vettek részt.

  Ha településünk iránt ezt a lelkesedést, érdeklõdést a gyerekek továbbra is meg tudják õrizni és másoknak továbbadni, akkor elmondhatjuk, hogy megérte a munkát a résztvevõktõl.

  Megjelent: 2010. június 15.
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.