Felső-Mátrai Általános Iskola

A Szent Imre szobor

Szent Imre napi megemlékezés
Megjelent: 2008. november 05.

A gyerekek verset szavaltak.

November ötödikén a falu megemlékezett a település védőszentjéről. Szent Imre napján az iskolásaink rövid műsort adtak a templom előtti szobornál. Az ünnepségen közösen elénekeltük a Himnuszt, ezalatt Langó Zsolt nyolcadik osztályos tanuló felvonta a falu zászlóját.

Négy hetedikes, Balogh Lili, Csonka Petra, Gubala Péter és Szabad András közösen  elszavalták az alábbi verset:

Kozma László:

Szent Imre himnusz

Reménnyel az ország, tiszta hittel várta,
Véle folytatódjék István királysága.
Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta,
Hozzád szállt imája:

Tőled van, Isten, királyok hatalma,
Krisztus, feléd fordul nemzetek bizalma,
Adj olyan hatalmat, vezetni a népem,
Hogy tehozzád térjen.

Add, Uram Isten, bár életem árán,
Kereszt uralkodjék magyarok hazáján.
Terjeszd ki e földre megváltó kegyelmed,
Néped fölemeljed.

Bakony erdejében fohászkodik Gellért:
Érleld meg e földön szőlődnek gerezdjét.
Amely tested rejti, áldozati ostya,
Megváltásunk hozza.

Veszprém városában Gizella királyné,
Szíve dobbanása rebbenő madáré.
Templomi palástba hímzi arany álmát:
Boldog Magyarország fényes ragyogását.

Mindenki egy szál virágot helyezett el.

Hallgasd meg kérését, ki messziről tért meg,
Hazajöttem ide, óvjad ezt a népet,
Ne hagyja el béke, bőség és szerencse,
Jövő dicsőségre a fiam vezesse.

Túl emberi terven szándéka Istennek
Más utat készít hívének, a szentnek.
Földi hiúságot aki megvetette,
Magához emelte.

Így teljesült be imádságod végleg:
Szent Imre herceg, vezetheted néped.
Nyertél az Úrtól nem romló hatalmat,
Hitünk hogy megtartsad.

Panka tanárnéni a gyermekek nyelvén beszélt Szent Imre hercegről, életéről, neveltetéséről, valamint tragikus haláláról.

A rövid megemlékezés után minden tanuló egy-egy szál virágot helyezett el a szobornál.

Vendégek is voltak.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.