Felső-Mátrai Általános Iskola
AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
Megjelent: 2009. január 20.

TARTALOMJEGYZÉK

 I.                Pedagógiai alapelvekII.              Iskolánk céljai és feladataiIII.           Pedagógiai munkánk eszközei és eljárásaiIV.           Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokV.               Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokVI.           Személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés megvalósítását szolgáló tevékenységrendszer és szervezeti formáiVII.        Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokVIII.    Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködõ germekek, valamint a tehetséges gyermekek kiszûrését segítõ IX.           Környezeti és egészségnevelési programX.               A nem szakrendszerû oktatás kiterjesztése az 5-6. évfolyamonXI.           Szülõk, tanulók és pedagógusok együttmûködésének formáiXII.        A pedagógiai munka végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek, a nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és felszerelések jegyzéke


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.