Felső-Mátrai Általános Iskola
AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
Megjelent: 2009. január 20.

TARTALOMJEGYZÉK  I.                   AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZÕ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAIII.                A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI III.       A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEIIV.              AZ ISKOLÁBA JELENTKEZÕ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEIV.                 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK VALAMINT A TANULÓK MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINÕSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁIVI.              A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSEVII.           AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELÕÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSAVIII.        A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.