Felső-Mátrai Általános Iskola
Szakmai beszámoló TÁMOP 3.1.4. (iskola))
Megjelent: 2009. december 18.

Szakmai beszámoló

Mátraszentimre Község Önkormányzata forrásbevonás elnyerésére benyújtotta a TÁMOP pályázatot, amin 22000000 forintot nyert, melybõl az iskolai feladatellátási hely 13.129.620,- Ft-ot kapott.

A Felsõ-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda nevelõtestülete és a Szülõi Munkaközösség a támogatásáról biztosította az Önkormányzatot. A nevelõtestület minden tagja örömmel vállalta a program megvalósítását, így az iskola valamennyi pedagógusa az intézményi innovációba bevont pedagógus.

A választott programjaink:

 • szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület A típus
  4. osztály
 • matematika kompetencia terület A típus
  5. osztály
 • idegen nyelvi kompetenciák szlovák nyelv A típus
  1-2. osztály

Megalakult a projektmenedzsment.

Májusban (május 14.) az iskolai szakmai vezetõ részt vett a budapesti CEU Központban az OKMT által szervezett továbbképzésen, valamint  a Heves Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzésen is Egerben (május 18.).

A 2008-2009. tanév tanévzáró ünnepségén tájékoztattuk a szülõket az elnyert pályázatról.

A tanévzáró értekezleten a pedagógusok elfogadták a szakmai feladattervünket és egyeztettük a megvalósításban vállalt szerepüket.

Júniusban az intézményvezetõ a Miskolcon, majd augusztus 25-én Budapesten  szervezett szakmai értekezleten vett részt.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a pályázattal kapcsolatos új információkat és a továbbképzésekkel kapcsolatos híreket. Ismerkedtünk a kompetenciafejlesztõ tankönyvekkel és a programcsomagokkal.

A rendelkezésre álló információk és a pályázatban vállaltak szerint elkészült a tantárgyfelosztás és az órarend. Elkészítettük a tanévkezdéshez szükséges dokumentumokat. Megszerveztük a tantárgytömbösítéseket, beosztottuk a három hetet meghaladó projektet, a moduláris programot és a témaheteket. Megtudtuk, hogy az általunk harmadikként választott idegen nyelvi kompetenciákhoz nincs szlovák nyelvû akkreditált programcsomag, így harmadikként a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programját választottuk.

Augusztusban megtartottuk a Tantestületi szakmai nyitó napot (augusztus 27.).

Az interneten az iskola és az önkormányzat honlapján közzétettük a pályázattal kapcsolatos információkat.

Kidolgoztuk az adminisztrációt a naplóban.

Szeptember 1-jén volt a Projektindító nap, amin a szülõk és a meghívott vendégeink szép számmal vettek részt. Erre a programra meghívtuk a gyöngyösi rádió, televízió; a miskolci körzeti televízió; a szegedi nemzetiségi fõszerkesztõség; valamint a Heves Megyei Hírlap és a Ludové Noviny újságok munkatársait.

Szerettük volna, ha a program kapcsán készült volna tudósítás az iskolánkról és a pályázatról, de sajnos a meghívottak nem képviseltették magukat a rendezvényünkön.

Megrendeltük a programcsomagokat. Megkezdtük a tanítást.

Az év eleji elsõ szülõi értekezleten ismét tájékoztattuk a szülõket és megválaszoltuk a felmerülõ kérdéseket.

Az iskolai szakmai vezetõ és az intézményvezetõ folyamatosan segítette a pedagógusok munkáját és igyekezett megválaszolni a felmerülõ kérdéseket.

Napi kapcsolatot ápoltak a közeli, TÁMOP-os iskolákkal.

Az intézményvezetõ részt vett Egerben a Heves Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett TÁMOP 3.2.2. szakmai nyitó napján.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a továbbképzésekkel kapcsolatos információkat. Elkezdtük a továbbképzések teljesítését.

Összeírtuk és megrendeltük a szükséges irodaszereket.

A pedagógusokkal egyeztetve kiválasztottuk a megfelelõ taneszközöket és megrendeltük azokat.

Mátraszentimre, 2009. december 18.

Iviczné Tóth Judit

szakmai vezetõ


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.