Felső-Mátrai Általános Iskola
Szakmai beszámoló TÁMOP 3.1.4 ( óvoda)
Megjelent: 2009. december 18.

Szakmai beszámoló

Kiírásra került a tavalyi évben a  TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás, amire a helyi Önkormányzat benyújtotta a pályázatot.

A Mátraszentimre Község Önkormányzata támogatásával intézményünk, a Felsõ-Mátrai  Zakupszky László Általános Iskola  és Óvoda közösen részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett  „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív intézményekben” címû, TÁMOP 3.1.4. 08./02. számú pályázaton.  A pályázat sikeres volt, elfogadásra került.

A pályázaton való részvétellel célunk, hogy az óvodáztatás kezdetétõl a tankötelezettség végéig a nevelés-oktatás alapelveiben egységes nézeteket valló, pedagógiai gyakorlatokat is egymásra építõ intézmények jöjjenek létre.

A nyár és az õsz folyamán megtörtént a kompetencia alapú oktatásban alkalmazandó tananyagok kiválasztása, valamint elvégeztünk a pedagógiai munkát segítõ taneszközök megrendelését, módszertani és segédútmutatók kinyomtatását.

A programban résztvevõ pedagógusok augusztus 27-én tréningen vettek részt, ahol testközelbõl is megismerhettük a projekt megvalósulásának tervezett fázisait, tevékenységforrásait, valamint alaposabban megismerkedhettünk a bevezetésre kerülõ új tanulásszervezési módszerekkel.

Szeptember 1-jén megkezdõdött a tényleges munka az óvodai csoportban. Ezen a napon került megrendezésre a projektnyitó nap is.

Szeptember 22-én megtartottuk elsõ szülõi értekezletünket is, ahol a szülõket ismételten tájékoztattuk a pályázatról, az elõkészületi munkákról, valamint a megvalósítás kezdeti sikereirõl és nehézségeirõl. Válaszoltunk az esetlegesen felmerõ kérdésekre.

Megbeszéltük a témahét és a bevezetésre kerülõ modul témáit. Elkezdtük a tûz témakör részletes témáit kidolgozni, megbeszélni. Nagy segítséget nyújtanak a kiegészítõ anyagok és fõleg a hagyomány és a játéktár nyújt a napi oktatásban/nevelésben nagy segítséget.

Elhelyezésre került az óvoda bejáratánál a C típusú tábla és az ajtón belépve rögtön megjelenik a 4 fõ témakör, amire az évet felépítettük.

Kialakítottuk a csoportszobában a projektfalat, a projektasztalt és létrehoztuk a csoportjainkat.

Elkezdõdött a papírok írattározása és mindezek mellett folyamatos a kapcsolattartás az intézményvezetõvel, projektmenedzserrel, iskolai szakmai vezetõvel, folyamat szaktanácsadóval.

Októberben a megbeszélésünk egyik fõ központi témája a témahét volt, kijelöltük az ellátandó feladatokat, a lebonyolítás menetét tisztáztuk. Folyamatosan figyelemmel kísértük/-jük a továbbképzések lehetõségeit, felvettük más nyertes intézménnyel a kapcsolatot.

November 2.-tól 6.-ig tartott az óvodánkban a témahét, ami a helyi hagyományokat megtartva Szent Imre nevéhez fûzõdött. November végén elkezdõdött az egyik továbbképzésünk, ami Mátraszentimrén volt az Apáczai Kiadó szervezésében. Ez az IKT továbbképzés volt,ahol minden pedagógus részt vett.

Az óvodai pedagógusok Babály Erzsébet és Lehotai Szilvia - vettek részt a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag címû Euron Kft. 2009. november 30.-december 02. megtartott képzésen. Mindketten megkapták a tanúsítványt.

Már most megkezdõdtek az elõkészületi munkák a következõ témakörben, ami a víz és január 1-március 31.-ig tart.

Úgy gondoljuk, szakmai megújulást, innovációt jelentett az óvodában a TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével megismert és bevezetésre kerülõ új komplex, pedagógiai program bevezetése.

Mátraszentimre, 2009. december 18.

Lehotai Szilvia

szakmai vezetõ


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.