Felső-Mátrai Általános Iskola

Énekeltünk, verseltünk vendégeinknek

Tavasz (3 hetet meghaladó projekt)
Megjelent: 2010. június 15.

Alkotásaink

A Felsõ-mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda (feladatellátási hely óvoda) 2010. március 22- április 22-ig 3 hetet meghaladó projektet szerveztünk.

A gyermekekkel a Tavasz projekt témaköreit kooperatív projektmódszerrel dolgoztuk fel, mikro-csoportokban, vagy frontális foglalkoztatással.

A kutató és gyûjtõmunka színtere nem csak az óvoda volt, hanem óvodán kívül is történt (otthon, iskolában, hivatalban, szennyvíztisztító telepen, üvegházban, kertészetben,...)

Rugalmas idõkeretek között változatos és sokszínû módszerek segítségével dolgoztuk fel a projekt anyagát, megvalósítása során a gazdag, színes programokban az óvoda minden gyermeke, dolgozója, tanárok, az iskola tanulói, a fenntartó, egyéb intézmények dolgozói és szülõk vettek részt.

A Víz világnapjától a Föld világnapjáig tartó " TAVASZ" projekt feldolgozásánál olyan tevékenységeket végeztünk, amelyek során érdeklõdésükre és fogékonyságukra alapozva sokrétû tapasztalatokat, ismereteket szerezhettek a gyermekek.

Kompetencia alapú program új módszerei, a kooperatív technikák, a projekt módszer alkalmazásával hozzájárultunk a 3-7 éves korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságait maximálisan szem elõtt tartva a tavasz téma több szempontú megközelítéséhez, széleskörû feldolgozásához.

A tavasz hatását figyeljük meg a növények, állatok, emberek vonatkozásában, ugyanakkor az aktuális tavaszi ünnepeket, hagyományokat is feldolgoztuk.

A környezettudatos viselkedés megalapozása, a néphagyományok megismerése, gyakorlása során alkalmazás képes tudást szereztek a mûvészetek, élõ és élettelen környezet, matematika és mozgásos tevékenységek területén, ami remélhetõleg pozitívan hat látásmódjukra.
A szülõk és külsõ intézmények bevonásával, közös programok szervezésével az óvoda kapcsolatait erõsítettük. A projekt során nem csak a gyerek-gyerek kapcsolat vált erõsebbé, hanem a szülõ-pedagógus, szülõ- szülõ, szülõ-gyermek, gyermek-pedagógus kapcsolat is.

Innovációs munkánk során sikerült ötvöznünk a meglévõ, jól bevált hagyományainkat, játékainkat a számunkra is új kompetencia alapú módszerekkel.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.