Felső-Mátrai Általános Iskola
Belsõ ellenõrzési terv 2010-2011. tanév
Megjelent: 2010. szeptember 22.

Intézményünkben folyó belsõ ellenõrzési tevékenység rendjét az intézményi dokumentumokban határoztuk meg.

Szervezeti és mûködési szabályzatunk 4. fejezete, Intézményi minõségirányítási programunk IV.1. fejezete szabályozza ezt a területet.

A vezetõk felügyeleti területei

Igazgató:

ü  gazdasági, személyzeti munka

ü  a iskolában oktatott tárgyak helyzete és a tanárok oktató-nevelõ munkája

ü  szakmai dokumentumok fejlesztése

ü  tantárgyi dokumentumok

ü  tanórán kívüli foglalkozások

ü  helyettesítés

ü  diákönkormányzat

ü  szülõi munkaközösség

ü  gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

ü  testnevelés, sport koordinálása

IMIP vezetõje

ü  minõségbiztosítási tevékenység

Diákönkormányzat vezetõ:

ü  diákrendezvények

ü  házirend betartása

Osztályfõnökök

ü  az osztályukban tanító nevelõk kapcsolata a tanulókkal

ü  az osztálynaplók naprakész vezetése

ü  tanulók rendszeres értékelése, osztályzása

A 2010/11-es tanévben kiemelt ellenõrzési területek:

ü  A pedagógiai tevékenység területén:

§  A pedagógiai program oktatási és nevelési feladatainak végrehajtása

§  A tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata

§  A törzskönyvek, a haladási és osztályozási, a szakköri naplók, a munkaidõ nyilvántartás folyamatos, szabályszerû vezetésének ellenõrzése

§  Új tanulásszervezési módszerek alkalmazása, beépítése a mindennapi munkába.

FELADATOK

Óralátogatások:

 1. Igazgató,

A tanév során minden pedagógus 2-2 tanítási órájának látogatása

I. félév november 1-2. hete

II. félév: március, április hónap

 1. Osztályfõnökök:

Az osztályában tanító kollégánál a tanév során legalább1 alkalommal.

 1. Napközis nevelõ

A csoportjába tartozó osztályokban a tanév során legalább 1 alkalommal.

Az óralátogatásokrólról feljegyzés készül, melyet a látogatott kollégával megbeszélnek, a mellékelt szempontok szerint.

Az adminisztrációs tevékenység ellenõrzése:

Az igazgató havonta egyszer ellenõrzi a osztálynaplókat, a szakköri füzeteket, és az egyéb tanórán kívüli foglalkozások megtartásának admnisztrálását, valamint a tanítási órák nyilvántartását.

Szeptemberben ellenõrzi a törzskönyvek és az új bizonyítványok megnyitását.

Beszámoltatás

A félévi és az év végi értekezletek alapja az évközi ellenõrzések elemzése, értékelése beszámoló formájában.

A pedagógusok az intézmény pedagógiai programjában elõírtszempontok szerint készítik el beszámolóikat az adott idõszakban végzett tevékenységrõl.

Eben a tanévben kiemelt megfigyelési szempontok:

 1. I.félévi beszámoló:
  • Tanulói fegyelem, tanuláshoz való viszony javítása
  • Innováció, új tanítási módszerek, hatékony oktató-nevelõ munka
 2. Évvége:
  • Kulcskompetenciák fejlesztése
  • Tanulók osztályozásának, értékelésének rendszeressége

Eredményvizsgálatok, felmérések

 1. Országos kompetencia mérés

Központi és helyi szabályozás szerint a 4. 6. 8. évfolyamon.

Koordinátor : Iviczné Tóth Judit

A mérés sikeres lebonyolítása érdekében az intézményi munkaterv részletes feladattervet tartalmaz.

Az ellenõrzés egyéb, hagyományos formáit a helyi dokumentumok rögzítik.

Ezt az ellenõrzési tervet az intézmény nevelõtestülete 2007. szeptember 12-ei ülésén megismerte.

Mátraszentimre, 2010. szeptember 12.

Jakab Krisztina

igazgató


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.